Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

 

Głogów, dn. 25.06.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głogowie uchwały Nr VIII/61/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu.

Zmiany planu obejmą tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym I - „Nadodrze”, oznaczone w planie miejscowym symbolami: 13 MN, 41 UK, 24 MN, 33 KK/U, 38 U,A, 36 ZN oraz części terenów, oznaczonych w planie miejscowym symbolami: 4 KK, 40 KK, 12 KK/U, 14 KSP, 17 MW, 6 KL(1/2), 26 U, 29 U/MN, 22 U,P,S,A, 15 U,P,S,A, 4 KL(1/2), 5 MN/U, 6 U,P,S,A, 16 U,P,S,A, 23 U,P,S,A .

Wymieniony plan miejscowy jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie, pod adresem: http://sit.glogow.pl natomiast podjęta uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/61/15 z dnia 20 maja 2015 r. jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.glogow.pl i siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie w pok. 239.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10 w terminie do dnia 24.07.2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.06.2015
Data publikacji:25.06.2015 08:43