Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Głogów, dn. 7.08.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie
Nr LXI/408/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie.

 

 

 

Wymieniona uchwała Rady Miejskiej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.glogow.pl i siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie w pok. 239.

 

 

 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, opracowywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane do dnia 15.09.2014 r.:

·     na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,

·     drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp” na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl,

·     osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie – pok. 239.

 

 

 

Prezydent Miasta Głogowa

Jan Zubowski

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Krzysztof Kwolek
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:07.08.2014
Data publikacji:07.08.2014 09:34