Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie

 

 

Głogów, dn. 7.08.2014 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 674 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Głogowie uchwały Nr LXI/408/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu.

 

 

 

Przedmiotem zmiany planu jest obszar, ograniczony od zachodu i północy kompleksem ogrodów działkowych POD Dzieci Głogowskich oraz granicami działek nr 191 i nr 516 obręb 18-Kopernik, od wschodu i południa ciągiem pieszo rowerowym z osiedla Kopernika do glinianki w Ruszowicach oraz ul. Cisawą, obejmujący tereny, oznaczone w planie miejscowym symbolami A6-ZP/U, A7-KS, A8-U/UP (część), A9-ZI, A10-ZI, A11-ZP/U i A12-ZP.

 

 

 

Wymieniony plan miejscowy jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie, pod adresem: http://sit.glogow.pl, natomiast podjęta uchwała Rady Miejskiej Nr LXI/408/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.glogow.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10 w terminie do dnia 15.09.2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Prezydent Miasta Głogowa

Jan Zubowski

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Krzysztof Kwolek
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:07.08.2014
Data publikacji:07.08.2014 09:32