Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Głogów, dn. 11.04.2014 r.

 

 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania 
na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr LIX/387/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie.
 
Wymieniona uchwała Rady Miejskiej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.glogow.pl i siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie w pok. 239.
 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, opracowywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane do dnia 16.05.2014 r.:
na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp” na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl,
osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie – pok. 239.
 
 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:Paweł Piątek
Data na dokumencie:11.04.2014
Data publikacji:11.04.2014 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż